az / en


Tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlər


ICI Journals Master


Web of science


Research gate


Scopus


Web of knowledge


Google Scholar


academia,edu


elibrary.ru


    REDAKSİYA HEYƏTİNİN ÜZVLƏRİ                                                              

Bəxtiyar ƏLİYEV (AZƏRBAYCAN)-psixologiya elmləri doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü;

Aleksandr ÇUMAKOV (Rusiya) - fəlsəfə elmləri doktoru, professor;

Rəfiqə ƏZİMOVA (AZƏRBAYCAN)-fəlsəfə elmləri doktoru;

Əlikram TAĞIYEV (AZƏRBAYCAN)- fəlsəfə elmləri doktoru, professor;

Hüseyn QARAŞOV (AZƏRBAYCAN)- sosiologiya elmləri doktoru, professor;

Əbülhəsən ABBASOV (AZƏRBAYCAN)- fəlsəfə elmləri doktoru,professor;

Rəna MİRZƏZADƏ (AZƏRBAYCAN)- fəlsəfə elmləri doktoru;

Füzuli QURBANOV (AZƏRBAYCAN)- fəlsəfə elmləri doktoru;

Adil ƏSƏDOV (AZƏRBAYCAN)- fəlsəfə elmləri doktoru;

Arzu HACIYEVA (AZƏRBAYCAN)- fəlsəfə elmləri doktoru;

Rafail ƏHMƏDLi (AZƏRBAYCAN), fəlsəfə elmləri doktoru;

Doğan ÖZLƏM (Türkiyə)- professor, fəlsəfə doktoru;

Ramiz SEVDİMALIYEV (AZƏRBAYCAN)- siyasət elmləri doktoru, professor;

Afaq RÜSTƏMOVA (AZƏRBAYCAN) - fəlsəfə elmləri doktoru, dosent;

Sakit HÜSEYNOV (AZƏRBAYCAN)- fəlsəfə elmləri doktoru, professor;

Taxir MAHAMATOV (Rusiya)- fəlsəfə elmləri doktoru, professor;

Aydın ƏLİZADƏ (AZƏRBAYCAN)-fəlsəfə elmləri doktoru;

Kamilə ƏLİYEVA (AZƏRBAYCAN)- psixologiya elmləri doktoru, professor;

Yuri POPKOV (Rusiya)- fəlsəfə elmləri doktoru, professor;

Şaban Teoman DURALI (Türkiyə)- professor, fəlsəfə doktoru;

Nizami MƏMMƏDOV (Rusiya) - fəlsəfə elmləri doktoru, professor;

Dr. prof. Ksavie Latur (Fransa),

Dr. prof. Rəşidə Şih (Fransa),

Dr. Lea Razo (Fransa),

Dr. prof. Larussi Mizuri (Tunis),

Dr. Prof. Bogdana Todorova (Bolqarıstan),

Dr. Prof. Leyla Xəlifə (İordaniya),

Dr. Prof. Alessandro Fiqus (Italiya),

Dr. Prof. Quido Amoretti (Italiya),

Dr. prof. Nikos Leandros (Yunanıstan),

Dr. Prof. Abdulrəhim əl-Aləmi (Mərakeş),

Dr. Prof. Zaim Xənşələvi (Əlcəzair),

Dr. Prof. Mövlud Xalfallah (Əlcəzair),

Dr. Prof. Mahmud Haydar (Livan),

Svetlana MƏCİDOVA (AZƏRBAYCAN)- psixologiya elmləri doktoru;

Arif BÜNYADOV (Azərbaycan) – fəlsəfə elmləri doktoru, professor;

Valentina FEDOTOVA (Rusiya) - fəlsəfə elmləri doktoru, professor;

Əhməd QƏŞƏMOĞLU (AZƏRBAYCAN)- sosiologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent;

Anar QAFAROV (AZƏRBAYCAN)- fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent;

Anar BAĞIROV (AZƏRBAYCAN)- siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

© AMEA Fəlsəfə İnstitutu - 2019