az / en


Tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlər


ICI Journals Master


Web of science


Research gate


Scopus


Web of knowledge


Google Scholar


academia,edu


elibrary.ru


    MƏQALƏ GÖNDƏR                                                                                           

 AMEA Fəlsəfə İnstitutunun "Elmi əsərlər" Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalında çap olunmaq üçün elmi məqalələri Azərbaycan, rus, türk və ingilis dillərində kağız və elektron daşıyıcılarda və yaxud e-mail vasitəsilə “elmieserler@gmail.com” ünvanına və ya məqalə göndərmək üçün aşağıda təqdim olunmuş forma vasitəsilə təqdim edə bilərsiniz.
© AMEA Fəlsəfə İnstitutu - 2019