az / en


Tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlər


ICI Journals Master


Web of science


Research gate


Scopus


Web of knowledge


Google Scholar


academia,edu


elibrary.ru


    MƏSUL KATİBLƏR                                                                                            

 

Həbib HÜSEYNOV,

Təhsil şöbəsinin müdiri, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Zeynəddin ŞABANOV,

fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 

 

 

 

© AMEA Fəlsəfə İnstitutu - 2019