az / en


Tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlər


ICI Journals Master


Web of science


Research gate


Scopus


Web of knowledge


Google Scholar


academia,edu


elibrary.ru


    XƏBƏRLƏR                                                                                                         

“ELMİ ƏSƏRLƏR” BEYNƏLXALQ ELMİ-NƏZƏRİ JURNALININ NÖVBƏTİ SAYI İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB

Vüqar  Rəhimzadə “Dünyanin yeni koronavirus reallığı:pandemiyadan necə xilas olaq?, Nigar Hüseynova “Milli  mədəniyyətlərdə unikallıq və universallıq probleminin fəlsəfi təhlili”,  Рустем Жангожа “Базовые понятия общетюркской идентичности”, Günel  Məlikli  “Ərzaq təhlükəsizliyi və dövlət siyasəti”, Rəşad Eyyubzadə “Fars körfəzində  təhlükəsizlik və regional əməkdaşlıq sistemi”, Фарит Латыпов “Памятник воинской славы античных тюрков Эгейского моря: о чем мечтали коренные жители  острова Лемнос?”, Самира  Дадашова “Ретроспективный взгляд на проблему религии и морали в философии просвещения” (М. Ф. Ахундов, Г.Б.Зардаби), Telli Cabbarova “Koqnitiv inkişafa təsir edən amillər” və Dilarə Müslimzadənin və Samirə Dadaşovanın “oxucu rəyi” rubrikasında “О книге И. Мамедзаде «Философия о современности, истории и культуре (о контурах историко-культурной эпистемологии)” məqalələri yer alıb.

©AMEA Fəlsəfə İnstitutu - 2019