az / en


Tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlər


ICI Journals Master


Web of science


Research gate


Scopus


Web of knowledge


Google Scholar


academia,edu


elibrary.ru


    XƏBƏRLƏR                                                                                                         

“ELMİ ƏSƏRLƏR” BEYNƏLXALQ ELMİ-NƏZƏRİ JURNALININ NÖVBƏTİ SAYI İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB

Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalı olan “Elmi əsərlər” jurnalının növbəti (№ 2 (35) sayı çap olunub.
Jurnalda Eynulla Mədətlinin, “Araş İftixari (Azərbaycan) Azərbaycanın Vətən müharibəsinə İranda münasibət: ənənəvi yanaşma və yeni reallıq”, Kerem Karabulutun (Türkiye) “Pandemi sürecinin sosyo-ekonomik etkileri”, Etibar Nəcəfovun (Azərbaycan) “Antisemitizm: mahiyyəti, tarixi formaları və müasir durumu”, Əli İbrahimov (Azərbaycan) “Ramiz Rövşən poeziyasında tanrı, vətən və insan məfhumlarına fəlsəfi yanaşma”, Birgit Biehlin (Germany) “The ethics of the use of the new technology”,  Nailə Əsədovanın (Azərbaycan) “Postmodernist paradiqma və onun başlıca tarixi formaları”, Mahmud Haydarın (Lebanon) “Sədrəddin əl-Şirazinin Qurana yanaşması. Transsendental fəlsəfənin mükəmməl hikməti”, Həlimə Qafarovanın (Azərbaycan) “Müasir dövrdə sosial-fəlsəfi refleksiya problem”,  Seysenbay Kudasov və Maksad Aliphanın (Kazakistan) “Bilge hikar ve Abai'nin ahlak hakkindaki düşünceleri”, Вахит Акаев (Российская Федерация) “Тарикат накшбандийа в Дагестане и Чечне: мистицизм, газават и мюридизм”, Orxan Nağıyevin (Azərbaycan) “Qədim yunan fəlsəfəsində siyasi əxlaq məsələlərinin qoyuluşu”, Emil Kazımovun (Azərbaycan) “Müasir beynəlxalq əlaqələr qloballaşma şəraitində” və İradə Zərqanın  “oxucu rəyi” rubrikasında “Arzu Əşrəf qızı Haсıyevanın “Azərbaycan mütəfəkkirləri zamanın kontekstində” əsəri haqqında” məqalələri yer alıb.

©AMEA Fəlsəfə İnstitutu - 2019