az / en


Tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlər


ICI Journals Master


Web of science


Research gate


Scopus


Web of knowledge


Google Scholar


academia,edu


elibrary.ru


"Elmi əsərlər" Beynəlxaq elmi-nəzəri jurnal. Bakı: 2022, №2 (39)

İÇİNDƏKİLƏR
 
Eynulla Mədətli, Araş İftixari
Tarix və tarixin fəlsəfəsinə dair
 
Kerem Karabulut (Türkiye)
Mirza Fetahali Ahundov’un düşüncelerine Türkiye’den bakış.
 
Əvəz Bayramov
İqtisadi həyatın fəlsəfi refleksiyası: konseptual baxış
 
Uiza Qalleze (Əlcəzair)
Əlcəzairdə fəlsəfənin siyasiləşmiş tarixi
 
Faiq Ələkbərli
Cəfər Cabbarlının ictimai-siyasi görüşləri və türkçülük/azərbaycançılıq fəlsəfəsi
 
Вахид Акаев, Aбдула Бугаев (Россия)
Ислам среди чеченцев в постсоветский и постсоветский периоды
 
Aytək Məmmədova
İllərin, əsrlərin yaşatdığı alimlər, mütəfəkkirlər və filosoflar
 
Emiliya Çengelova, Albena Nakova (Bolqarıstan)
Kölgə iqtisadiyyatında dözümlülük indeksinin tərkibi və hesablanması metodologiyası və konsepsiyası
 
Rövşən Hacıyev
Tarixi idrakda obyekt, predmet və subyekt anlayışları: fəlsəfi təhlil
 
Nicat Məmmədov
Əhməd bəy Ağaoğlu "İrşad" (1905-1908) qəzetində modern milli düşüncə tərzinin islahatçısı kimi
 
İradə Zərqanayeva
Nəsimi fəlsəfəsində din və azad düşüncə əlaqələri
 
Tiyeri Zarkone (Fransa)
Axundzadə: İslamın və sufızmın əsas tənqidi
 
Самира Дадашова
Светлая сторона перемен
 
Günel Məlikli
Milli inkişaf sistemində sosial ekologiya problemi
 
Ramil Babayev
Sosial risk altında olan əhali qrupları dairəsinin müəyyənləşdirilməsi
 
Nigar Şahhüseynbəyova
Müasir təhsil prosesinin qurulmasında sosial konstruktivizm metodologiyasının rolu
 
Səkinə Babayeva
Sahibkarlığın mahiyyəti və problemə müxtəlif siyasi yanaşmalar
 
Ülviyyə Qurbanova
Cənubi Qafqazda dialoq:sabitlik, təhlükəsizlik və inkişaf perspektivləri
 
Emin Orucov
Bəktaşiliyin Azərbaycanda təşəkkülü və Azərbaycan Bəktaşilərinin əsas nümayəndələri
 
Əntiqə Paşayeva
Hüquq və etikanın nisbəti: ədalət və insaf meyarlarının fəlsəfi mənası və hüquqi funksiyası
 
Oxucu rəyi

 
© AMEA Fəlsəfə İnstitutu - 2019