az / en


Tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlər


ICI Journals Master


Web of science


Research gate


Scopus


Web of knowledge


Google Scholar


academia,edu


elibrary.ru


"Elmi əsərlər" Beynəlxaq elmi-nəzəri jurnal. Bakı: 2023, №2 (41)

İÇİNDƏKİLƏR
 
SÜNİ İNTELLEKT VƏ FƏLSƏFƏ

 
 
 
 

FƏLSƏFİ BAXIŞ VƏ YANAŞMALAR

 
 
 
 

SİYASİ ELMLƏR: NƏZƏRİYYƏ VƏ REALLIQLAR

 
 
 
 
 

DAVAMLI İNKİŞAF VƏ SOSİOLOJİ ARAŞDIRMALAR

 
 
 
 

YUBİLEYLƏR

 
 
 
© AMEA Fəlsəfə İnstitutu - 2019